How to have a good marriage or relationship - Essay

How to have a good marriage or relationship.

As far as you know, a happy family has an important impact on our lives, especially has enormous benefits on the development of our children’s good behaviour and character. Therefore, many people are wondering how they can make and remain a happy family as they expect.

As a woman, I would like to share my experience that I learnt from my 10-year marriage. It makes sense, one thing I find it important to make a family happy is both husbands and wives have to express their love to each other regularly. Referring to many elated couples, we should say loving words, give a kiss or hug and flirt with our partners on instant messaging or social networking site. For instance, even though if you are an introvert, try to perform your lovable behaviour and honest love through your eye contact, smile, concerning gestures and surprising presents. Especially, we always side by side to save the day when they get stuck in trouble and take care of them when they are vulnerable to illness.

Secondly, belief and respect are the keys to a happy family. Nowadays, both husbands and wives work to contribute to the family finances and have equal chance and time for their own interests as well as their friends and peers. Therefore, you have to respect their privacy and belief in their loyal love instead of surveillance or control each other. It can be expressed the concern that living together will not be avoidable having an argument. As an illustration, the couples usually disagree with educating their children and family financial burden. In these cases, you must control your temper to take something back instead of blaming for criticizing your husband and wife unless you will be more vulnerable to illness and think more about divorce.

Last but not least, the best solution to remain a happy family is equally shared parenting. Truly, both parents have equal responsibility for the family finances and parenting. For instance, wives also work to share the household financial burden with their husbands, so their husbands should be involved in household chores. It can’t be argued that both have to join hands to provide for the family and to make it happy.

In short, to make a family happy depend on not only love, belief, respect, sympathy but also the inseparable responsibility of the family finances and parenting. We as individuals should raise our awareness of equal genders and children’s nurturing. I strongly believe that every family will be happy when obey the ethically social principles. 

Translated by google.com

Làm thế nào để có một cuộc hôn nhân hoặc một mối quan hệ tốt - Tiểu luận

Như bạn đã biết, một gia đình hạnh phúc có tác động quan trọng đến cuộc sống của chúng ta, đặc biệt có những lợi ích to lớn đối với sự phát triển của hành vi và tính cách tốt của con cái chúng ta. Vì vậy, nhiều người đang tự hỏi làm thế nào để họ có thể tạo dựng và duy trì một gia đình hạnh phúc như họ mong đợi.

Là phụ nữ, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm mà tôi rút ra được từ cuộc hôn nhân 10 năm của mình. Cũng có lý, tôi thấy một điều quan trọng để tạo nên một gia đình hạnh phúc là cả hai vợ chồng phải thường xuyên bày tỏ tình yêu thương với nhau. Nhắc đến nhiều cặp đôi yêu nhau, chúng ta nên nói những lời yêu thương, hôn hoặc ôm và tán tỉnh bạn đời của mình trên mạng xã hội hoặc tin nhắn tức thì. Ví dụ, ngay cả khi bạn là người hướng nội, hãy cố gắng thể hiện hành vi đáng yêu và tình yêu chân thành của mình thông qua ánh mắt, nụ cười, cử chỉ quan tâm và những món quà bất ngờ. Đặc biệt chúng tôi luôn sát cánh bên cạnh để cứu giúp những ngày họ gặp khó khăn và chăm sóc họ khi ốm đau.

Thứ hai, niềm tin và sự tôn trọng là chìa khóa của một gia đình hạnh phúc. Ngày nay, cả vợ và chồng đều làm việc để đóng góp tài chính cho gia đình và có cơ hội và thời gian bình đẳng cho lợi ích của bản thân cũng như bạn bè và đồng nghiệp của họ. Vì vậy, bạn phải tôn trọng sự riêng tư và niềm tin vào tình yêu chung thủy của họ thay vì theo dõi hay kiểm soát lẫn nhau. Có thể bày tỏ sự lo lắng rằng khi sống chung sẽ không tránh khỏi việc xảy ra cãi vã. Như một minh họa, các cặp vợ chồng thường không đồng ý với việc giáo dục con cái và gánh nặng tài chính gia đình. Trong những trường hợp này, bạn phải kiềm chế tính nóng nảy của mình để rút lại điều gì đó thay vì trách móc chỉ trích vợ chồng bạn, trừ khi bạn sẽ dễ sinh bệnh mà nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, giải pháp tốt nhất để duy trì một gia đình hạnh phúc là việc nuôi dạy con cái được chia sẻ bình đẳng. Quả thật, cả cha và mẹ đều có trách nhiệm ngang nhau về tài chính của gia đình và việc nuôi dạy con cái. Ví dụ, người vợ cũng làm việc để chia sẻ gánh nặng tài chính gia đình với chồng, vì vậy chồng của họ nên tham gia vào các công việc gia đình. Không thể tranh cãi rằng cả hai phải chung tay để chu cấp cho gia đình và làm cho nó hạnh phúc.

Tóm lại, để tạo nên một gia đình hạnh phúc không chỉ phụ thuộc vào tình yêu thương, niềm tin, sự tôn trọng, cảm thông mà còn là trách nhiệm không thể tách rời của tài chính gia đình và việc nuôi dạy con cái. Với tư cách cá nhân, chúng ta nên nâng cao nhận thức của mình về bình đẳng giới và việc nuôi dưỡng trẻ em. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng mọi gia đình sẽ hạnh phúc khi tuân theo các nguyên tắc đạo đức xã hội.

Written by: Nguyen Oanh - Nobita 791505

Đăng nhận xét

0 Nhận xét