Thí Nghiệm Ảo Hóa Học 8

Chào mọi người,
Việc sử dụng các tệp thí nghiệm ảo trong bài giảng giúp giáo viên gặt hái được nhiều thành công trong tiết dạy, hãy vận dụng nó làm học sinh của bạn hứng thú hơn và hiểu biết hơn qua các thí nghiệm ảo này.

Tải phần mềm xem file flash trên máy tính ở đây nhé.

1. BÀI MỞ ĐẦU - 12. BÀI MỞ ĐẦU - 23. CHẤT4. BÀI 3 TÍNH CHẤT NÓNG CHẢY CỦA CHẤT TÁCH CHẤT TỪ HỖN HỢP5. BÀI 4 NGUYÊN TỬ6. BÀI 4 NGUYÊN TỬ 27. BÀI 6 MÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG PHÂN TỬ CHẤT KHÍ8. BÀI 6 MÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG PHÂN TỬ CHẤT LỎNG9. BÀI 6 MÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG PHÂN TỬ CHẤT RẮN10. BÀI 7 SỰ LAN TỎA CỦA CHẤT11. BÀI 12 SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT12. BÀI 13 PHẢN ỨNG HÓA HỌC13. BÀI 14 DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC14. BÀI 15 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG15. BÀI 16 PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC16. BÀI 18 MOL17. BÀI 24 TÍNH CHẤT CỦA OXI18. BÀI 27 ĐIỀU CHẾ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HỦY19. BÀI 28 KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY20. BÀI 30 ĐIỀU CHẾ VÀ THU KHÍ OXI21. BÀI 31 TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO22. BÀI 33 ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ23. BÀI 35 ĐIỀU CHẾ - THU KHÍ HIĐRO VÀ THỬ TÍNH CHẤT CỦA KHÍ HIĐRO24. BÀI 36 NƯỚC25. BÀI 39 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC26. BÀI 40 DUNG DỊCH27. BÀI 41 ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚCĐăng nhận xét

1 Nhận xét