Thí Nghiệm Ảo Hóa Học 9

Chào mọi người,
Việc sử dụng các tệp thí nghiệm ảo trong bài giảng giúp giáo viên gặt hái được nhiều thành công trong tiết dạy, hãy vận dụng nó làm học sinh của bạn hứng thú hơn và hiểu biết hơn qua các thí nghiệm ảo này.

Tải phần mềm xem file flash trên máy tính ở đây nhé.

BÀI 1 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXITBÀI 2 LƯU HUỲNH ĐIOXITBÀI 2 MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNGBÀI 3 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXITBÀI 4 MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNGBÀI 7 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠBÀI 8 MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNGBÀI 9 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐIBÀI 14 THỰC HÀNH - TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐIBÀI 15 TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠIBÀI 16 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠIBÀI 17 DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠIBÀI 18 NHÔMBÀI 19 SẮTBÀI 20 HỢP KIM SẮT - GANG, THÉPBÀI 21 SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỀ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒNBÀI 23 ĐỐI LƯU BÀI 23 THỰC HÀNH - TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮTBÀI 25 TÍNH CHẤT CỦA PHI KIMBÀI 26 CLOBÀI 27 CACBONBÀI 28 CÁC OXIT CỦA CACBONBÀI 29 AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONATBÀI 30 SILIC CÔNG NGHIỆP SILICATBÀI 31 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCBÀI 36 MÊ TANBÀI 38 ĐIỀU CHẾ AXETILENBÀI 38 TÍNH CHẤT HÓA HỌC AXETILENBÀI 39 BENZENBÀI 40 DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊNBÀI 41 NHIÊN LIỆUBÀI 43 THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA HIĐROCACBONBÀI 44 RƯỢU ETYLICBÀI 45 AXIT AXETICBÀI 47 CHẤT BÉOBÀI 49 THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXITBÀI 50 GLUCOZƠBÀI 51 SACCAROZƠBÀI 52 TINH BỘT VÀ XENLULOZƠBÀI 53 PROTEINĐăng nhận xét

0 Nhận xét